DST Group

Nhà sản xuất kết cấu thép, ống thép, thi công xây dựng hạ tầng và giao thông.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Gọi ngay
  • 024 3361 6677
  • 024 3361 8899
  • 098 245 59 09

Địa chỉ

Tìm đường
Điểm Công nghiệp Phú Thịnh
Phường Phú Thịnh
Thị xã Sơn Tây
Hà Nội
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:07:30–17:00
Th 3:07:30–17:00
Th 4:07:30–17:00
Th 5:07:30–17:00
Th 6:07:30–17:00
Th 7:07:30–17:00
CN:Đóng cửa
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.